Liczba odwiedzin strony: 26157 Osób na stronie: 1
 

Rodzewicz Jerzy
Kancelaria adwokacka
Adwokat. Prawo gospodarcze i cywilne

 
 
Rodzewicz Jerzy
Kancelaria adwokacka
Adwokat. Prawo gospodarcze i cywilne
 
Topiel 21 lok. 5
00-342 Warszawa
Profesja:   adwokat

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2006 Nr 161 poz. 1143 - Wykaz ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmioty obowiązane do zgłaszania zatruć
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć (Dz. U. z dnia 8 września 2006 r.) Na podstawie art. 49a ust. 3 ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. Nr 175, poz. 1433, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: § 1.  Wykaz ośrodków...
Monitor Polski 2003 Nr 6 poz. 102 - Sytuacja radiacyjna kraju w IV kwartale 2002 r
KOMUNIKAT PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2002 r. (M.P. z dnia 28 stycznia 2003 r.) Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145) informuję, co następuje: Wyniki pomiarów uzyskane ze stacji i placówek wykonujących pomiary skażeń...